Tarieven

Een pakket met diensten / werkzaamheden afgestemd op uw bedrijf tegen een vooraf vastgestelde maandbedrag.

Helder, Duidelijk, Transparant en geen verrassingen achteraf.

Om gebruik te maken van onderstaande tarieven, moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

  • u heeft geen personeel (Zelfstandige Zonder Personeel)
  • u heeft geen detailhandel ( zoals verkoop van producten/goederen)
  • u bent geen onderdeel van een personenvennootschap (VOF)

Indien u niet gebruik kunt maken van onderstaande tarieven, neem dan contact met ons op of ga naar www.mkbaccountancy.eu.

 Het verschil in de pakketten zit 'm vooral in de rapportage en adviesuren.

Werkzaamheden/Dienstverlening/Service: A B C
Complete verwerking van uw administratie d.m.v. "Scan en Herken" x x x
Unieke aanlever mailadres voor “Scan en Herken” x x x
Onbeperkt advies uren per telefoon en / of mail x x x
Financiële rapportage (per kwartaal) x x x
Jaarrekening samenstellen x x x
Bespreking jaarrekening x x x
Indienen BTW-aangiften x x x
Indienen IB-aangifte(n) / inclusief telefonisch-, schriftelijk contacten x x x
Contacten met de belastingdienst x x x
Geen verrassingen achteraf door na factureren van dubieuze uren x x x
7/7 bereikbaarheid x x x
Ondersteuning gerenommeerd accountantskantoor x x x
Gereduceerd tarief bij gebruik van de accountant x x x
Kosteloos gebruik maken van (eerstelijns)juridisch advies x x x
Bespreking halfjaars rapportage   x x
Adviesuren / nazorg op locatie per jaar*   8 onbeperkt
Kwartaal rapportage en bespreking     x
* Met uitsluiting van bijzondere of specifieke opdrachten.      
All-in maandtermijn afgestemd op uw situatie (excl. BTW) €60,00 €85,00 €115,00

(m.i.v. 01-07-2019)

Overig:

Bijzondere / specifieke opdrachten: € 45,00 uurtarief

Betalingsconditie maandfactuur / abonnement: 21 dagen na factuurdatum.

Betalingsconditie bijzonder / specifieke opdrachten: 21 dagen na factuurdatum

Per kwartaal opzegbaar te weten per 01-01, 01-04, 01-07 of 01-10 van het jaar (i.v.m. indienen BTW-aangifte)

Facturatie module: € 7,50 per maand.

 

@zzpaccounting.nl "De totale oplossing voor Uw zzp-administratie"