Tot 2018 de tijd voor modelovereenkomsten 

Er is veel onrust en onzekerheid over de Wet DBA. Daarom krijgen zzp'ers en opdrachtgevers langer de tijd om zonder boete of naheffing hun werkwijze aan te passen, of hun (model)overeenkomst zo te wijzigen dat die overeenkomt met de manier van werken. Deze zogeheten implementatietermijn wordt verlengd van 1 mei 2017 tot in ieder geval 1 januari 2018.
Gedurende deze implementatieperiode (de periode dat opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd hebben om hun werkwijze aan te passen) tot 1 januari 2018, zal de Belastingdienst niet al handhavend optreden. Opdrachtgevers en zzp'ers krijgen tot...

Bent u fiscaal gezien wel ondernemer? 

Als u een onderneming start, dient u zich te melden bij de Kamer van Koophandel. Die geeft uw gegevens automatisch door aan de fiscus. U krijgt, als u alle benodigde gegevens bij u hebt, gelijk een btw-nummer mee. U bent voor de btw namelijk al vrij snel ondernemer.

Om te beoordelen of u fiscaal gezien ondernemer bent, geldt een aantal criteria. Op basis van deze criteria bent u wel of niet ondernemer. Zo is de omvang van uw winst van belang, maar ook of u wel zelfstandig genoeg kunt opereren. Verder is onder meer van belang dat u risico loopt, dat u investeert, meerdere opdrachtgevers...

Een accountant moet een ander soort mens zijn.

Een accountant moet een ander soort mens zijn. 

robots1.jpg

Spannende tijden voor de accountancy. Klanten zijn steeds minder bereid de knip open te trekken. De cultuur “uurtje factuurtje” wekt wrevel bij de klanten. Want voor het controleren van een jaarrekening, en die in een mooi boekje steken, kan nauwelijks nog geld worden gevraagd. Die jaarrekening rolt na een muisklik uit de printer. Kind kan de was doen…. De beroepsgroep moet nieuwe wegen vinden om de omzet op peil te houden. 

‘Managementinformatie’, luidt het toverwoord. Geen controle meer achteraf, zoals gewoon is met de jaarrekening, maar de ondernemer laten zien wat de cijfers van...

Wat als zzp’er aan dezelfde klus werkt als werknemer? 

Een zzp’er kan nog steeds naast werknemers aan dezelfde klus werken zonder dat daarbij meteen een
dienstbetrekking voor de zzp’er ontstaat. Hoewel dit uit de gepubliceerde modelovereenkomsten niet duidelijk
wordt, heeft staatssecretaris Wiebes voorgaande uitdrukkelijk bevestigd.

In antwoord op Kamervragen geeft de staatssecretaris aan dat de Belastingdienst niet het standpunt heeft ingenomen
dat een dienstbetrekking ontstaat als een zzp’er samenwerkt met werknemers aan dezelfde klus. Het is volgens hem
mogelijk dat zzp’ers naast werknemers aan dezelfde klus werken. De zzp’er moet daarbij wel...

Maak afspraken over verhalen premies! 

Bent u opdrachtnemer of zzp’er en sluit u een modelovereenkomst af met uw opdrachtgever? Maak daarin dan
duidelijke afspraken over het verhalen van loonheffingen en premies. Niet alle risico’s mogen namelijk bij u
worden neergelegd.
In het geval dat de Belastingdienst alsnog tot de conclusie komt dat u in dienstbetrekking bent bij uw opdrachtgever,
krijgt deze een naheffing inzake loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en
zorgverzekeringswet. Uw opdrachtgever kan een dergelijke naheffing mogelijk deels op u verhalen.

Leg afspraken vast
In praktijk blijkt dat...